ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

Дейност на приюта:

 

Приютът за безстопанствени животни в град Стара Загора е основан на 15 март  2005 година. В приюта се настаняват временно безстопанствени кучета /родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици/ и животни, доведени от граждани. Съгласно Програмата за овладяване на популацията и разпоредбите на Закона за защита на животните безстопанствените кучета се залавят от екипа на приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които за заловени. Минималният срок на пребиваване на кучета в приюта е 7 дни. Ако се констатира болест или неразположение, кучетата остават в приюта до момента, в който са готови да заживеят в естествената за тях среда, с изключение на болнични и учебни заведения, ясли и детски градини.

В приюта се води регистър, в който се вписват пълни данни за всяко заловено куче. Всеки ден, включително в почивни и в празнични дни, в обекта има дежурен служител, който да се грижи за настанените животни.

От Общинския бюджет всяка година се отделят средства за ефективното функциониране на Приюта за безстопанствени животни. Разходите по пълната издръжка на приюта, включително ремонти и подобрения, се осигуряват от бюджета на Община Стара Загора и се разходват по реда на системата за финансово управление и контрол.

През изминалата 2015г. в Приюта са били подслонени 401 бездомни четириноги,  259 (65%) от които са намерили нови грижовни стопани. Това е положителен резултат от развитието на осиновяването като процес на хуманно отношение към животните.

Copyright 2014-2017 © Всички права запазени
Уеб дизайн и програмиране Уеб дизайн и програмиране