Н А Р Е Д Б А
за реда и условията при отглеждане на
животни в населените места
на Община Стара Загора

П Р О Т О К О Л № 9
от заседание на Общински съвет Стара Загора

 

 
Copyright 2014-2017 © Всички права запазени
Уеб дизайн и програмиране Уеб дизайн и програмиране